• Poznajcie Kasztanka

      Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić kogoś wyjątkowego.

      Oto Kasztanek, nasza szkolna maskotka, która została wykonana przez Panią Anetę Krukiewicz. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

      Kasztanek odwiedził już niektóre miejsca w szkole, nawet testował krzesło w gabinecie naszej Pani Dyrektor. Teraz z niecierpliwością czeka na zajęcia z dziećmi.

     • Konkurs plastyczny: Stwórz SMOGOLUDA!

      Konkurs polega na stworzeniu figury, rzeźby, pracy przestrzennej przedstawiającej tytułowego „Smogoluda” i skierowany jest do uczniów klas 1-3.

      Wykonana figura smogoluda ma ilustrować zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza (negatywne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko, zdrowie i życie człowieka). Może się też odnosić do składników “smogu” takich jak sadza, dwutlenek siarki, ozon, tlenki azotu, czy źródeł zanieczyszczeń powietrza, odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczeń powietrza.

      Autor przedstawia 4 zdjęcia obligatoryjne figury: z przodu, z boku, z drugiego boku, z tyłu plus zdjęcie dodatkowe, autorskie (“najlepszy profil”), zdjęcie dodatkowe nie jest obowiązkowe. Dodatkowo autor przedstawia zdjęcie surowców/materiałów, z których wykonał dzieło. Ponadto praca musi być opatrzona tytułem i krótkim opisem.

      Adres e-mail do nadsyłania zdjęć prac konkursowych: mappingair@uwr.edu.pl

      Termin nadsyłania prac: 5.02.2021 r.

      Szczegóły na:

      https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2021/01/konkurs-plastyczny-stworz-smogoluda/

     • Uwaga! Planowane zamknięcie wiaduktu

      Szanowni Państwo,

      informujemy, że 6 lutego br. planowane jest zamknięcie wiaduktu drogowego w ul. Kowalskiej w związku z rozpoczęciem prac remontowych.

      Przywrócenie ruchu na wyremontowanym obiekcie powinno nastąpić w czerwcu br.

      Ruch pieszy będzie utrzymywany przez plac budowy tak długo, jak pozwoli na to etapowanie robót (zakres przewiduje również remont schodów).

      Trasa objazdu:

      kierunek północny - od ul. Kowalskiej w stronę al. Poprzecznej – należy zjechać z ul. Kowalskiej na ul. Bolesława Krzywoustego w kierunku Warszawy, po ok. 700 m wjechać na wiadukt nad ul. Jana III Sobieskiego, następnie zjechać na ul. Bolesława Krzywoustego i kontynuować jazdę w kierunku węzła ul. Kowalskiej i al. Poprzecznej. Długość objazdu – 1500 m;

      kierunek południowy - od ul. Kowalskiej w kierunku osiedli Kowale i Swojczyce – należy jechać ul. Kowalską, al. Poprzeczną, ul. Bolesława Krzywoustego.

      W związku z zamknięciem wiaduktu swoje trasy przejazdu zmienią autobusy linii 118 i 242.

      Z poważaniem

      Ewa Mazur

      Rzecznik Prasowy

      Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

      53-633 Wrocław ul. Długa 49

      T: 71 376 08 72

      E:ewa.mazur@zdium.wroc.pl

     • 1% dla Pani Magdy

      Szanowni Państwo, jeśli jeszcze nie wiecie komu w tym roku przekazać swój 1% podatku, prosimy o przekazanie go dla naszej nauczycielki Pani Magdy Karbowskiej.

      Pani Magda w październiku 2016 roku uległa poważnemu wypadkowi - została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Po skomplikowanych złamaniach wszystkich kończyn, miednicy oraz urazie mózgu wymaga długotrwałej i kosztownej rehabilitacji.

     • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny: "Mistrz Recyklingu i Przyjaciele"

      Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym "Recykling zaczyna się do selektywnej zbiórki odpadów" organizowanym przez Fundację Chlorofil. Konkurs trwa od 15.01.2021 do 30.03.2021 i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Zespoły otrzymują dwa zadania do wykonania, a nagrodami są tablety do nauki, a także wyjazdy dla dwóch najlepszych ekozespołów.

      Zadania konkursowe:

      1. wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne.

      2. zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne. 

      Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest bardzo ważne, przede wszystkim dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. 

      Więcej szczegółów znajdziecie na: https://chlorofil.com.pl/vii-edycja-konkursu-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/  i załączonych plikach

       

       

     • Ferie zimowe w szkole

      W naszej szkole organizujemy półkolonie podczas ferii zimowych dla uczniów.

      Zajęcia będą odbywały się w terminie od 4.01. do 12.01.2021 r. w godzinach od 7.30 do 16.30.

      Półkolonie odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami GIS związanymi z pandemią COVID 19 (min. bezwzględny nakaz noszenia maseczki przez cały czas, dezynfekcja rąk).

      Proszę zgłaszać chęć udziału dziecka w półkoloniach przez Librusa

      do p. Małgorzaty Lubinieckiej - Zadak.

      W trakcie ferii zimowych w szkole będą przestrzegane wytyczne sanitarne GIS:

      1. Uczestnicy półkolonii - wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

      2. Rodzice:

      • udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację,
      • zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,
      • jeśli  u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
      • odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
      • odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.

      3. W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:

      a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,

      d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

      4. Rodzice:

      • mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym;
      • mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      6. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i regularnie je uzupełniać. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

      7. Program półkolonii będzie realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Wyłączone z programu będąwyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.     • Gratulujemy!

      Z prawdziwą radością przekazujemy informację od organizatorów konkursu Konwencja Niekonwencjonalnie o zwycięstwie naszego ucznia i szkoły. Na konkurs wpłynęły prace z dwudziestu szkół i czterech centrów aktywności. Każda uczestnicząca placówka musiała zgodnie z regulaminem wysłać zestaw co najmniej dziesięciu prac, co pokazuje, że konkurencja była ogromna. Z pośród kilkuset prac konkursowych wyłoniono dwóch równorzędnych zwycięzców w dwóch kategoriach.

      Za najlepszą pracę literacką nagrodę otrzymał nasz uczeń - Antek Jaskowski z kl. 4b.

      Za najlepszą pracę plastyczną nagrodę otrzymała Lena Ślęzak ze szkoły podstawowej nr 1 we Wrocławiu. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy uczniowie, szkoły z których pochodzą oraz opiekunowie konkursu ze zwycięskich szkół otrzymują nagrody pieniężne. Oprócz naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej nr 1 Grand Prix za najlepszy zestaw prac otrzymało Klubowe Centrum Aktywności NARNIA.

      Serdecznie gratulujemy Antosiowi.

      Zapraszamy na stronę Zespołu Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie już można oglądać część prac konkursowych.https://www.facebook.com/Pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-SP-8-we-Wroc%C5%82awiu-102124871444867/photos/pcb.212681443722542/212679677056052/

     • Mikołaje są wśród nas!

      Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie pięknych paczek świątecznych. Prezenty zostały przekazane tym dzieciakom, rodzinom, którym z różnych powodów jest w tym roku trochę trudniej. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że tyle osób postanowiło podzielić się z innymi. Niektórych z Państwa znamy, inni pozostali anonimowi.

      Wyrazy wdzięczności kierujemy także do właścicieli i klientów sklepu Eko Tytka, którzy zaangażowali się w naszą akcję.

      Jedno jest pewne - wszyscy Państwo macie wielkie serca. W tym trudnym roku udało się Wam zostać pomocnikami Świętego Mikołaja W jego imieniu jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

      Jesteście Państwo dowodem na to, że ,,żadne piękno nie równa się z pięknem dobrego serca".

     • Konkurs naukowy E(x)plory

      Konkurs Naukowy E(x)plory został stworzony z myślą o młodych pasjonatach nauki, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, spotkać inspirujących rówieśników i poznać kulisy pracy badacza. Młodzi naukowcy startujący w Konkursie mogą prezentować pomysły z różnych dziedzin nauki. Konkurs skierowany jest osób w wieku 13-20 lat i składa się z trzech etapów: zgłoszenie projektu polegające na wysłaniu formularza online, udział w regionalnych eliminacjach odbywających się w ramach Festiwali Naukowych E(x)plory oraz finał podczas największego święta nauki i innowacji - Gdynia E(x)plory Week. Autorzy najlepszych projektów otrzymają wsparcie ze strony ekspertów w zaplanowaniu najbliższych etapów kariery zawodowej, stypendia naukowe na rozwój swoich projektów ufundowane przez Mecenasa Programu E(x)plory Grupę LOTOS i innych partnerów oraz udział w konkursach międzynarodowych. Jednym z nich jest najbardziej prestiżowy konkurs dla młodych naukowców na świecie – Regeneron International Science and Engineering Fair w USA, gdzie swoją karierę naukową rozpoczynało do tej pory aż 27 noblistów!

      Młodzi naukowcy, którzy chcą zaprezentować swoje projekty naukowe w kolejnej edycji Konkursu Naukowego E(x)plory mogą je zgłaszać do 7 stycznia 2021. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/KonkursRekrutacja2021.

       

      Więcej szczegółów na stronie: https://www.explory.pl

     • Kampania społeczna: Poświętuj komuś Święta

      Przedświąteczną kampanią społeczną „Poświętuj komuś święta” Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zachęca wrocławian, by podzielili się życzeniami i drobnymi upominkami nie tylko z bliskimi. Odbiorcami serdecznych życzeń mogą być seniorzy, sąsiedzi, znajomi z osiedla czy ulubieni sprzedawcy z pobliskiego sklepu.

       

      Podczas tegorocznych świąt wiele osób pozostanie z dala od rodziny, być może część z nich spędzi te dni zupełnie samotnie. Ideą kampanii „Poświętuj komuś święta” jest pamięć o ludziach, którzy mieszkają w pobliżu. Wykonanie drobnego gestu – napisanie życzeń, podarowanie upominku – pozwoli o tej pamięci przypomnieć.

       

      Zachęcamy wrocławian do tego, żeby zauważyli wokół siebie osoby starsze, samotne, chore
      i podarowali im chwilę, która przyniesie miły i ciepły uśmiech – mówi Dorota Feliks, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

       

      Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna z życzeniami dla sąsiadki-seniorki, skromny słodki upominek dla osób znanych z widzenia – od takich drobnych gestów może się zacząć nowa znajomość. Nieśmiali mogą podrzucić te drobiazgi na wycieraczkę sąsiada czy wsunąć w drzwi.

       

      Hasło kampanii „Poświętuj komuś święta” zachęca do tego, by objąć najlepszymi życzeniami jak największe grono ludzi. Pod ogólnym słowem „komuś” mogą wystąpić zarówno seniorzy, przyjaciele, nieznajomi, bliscy lub sąsiedzi. Tylko wyobraźnia wrocławian ogranicza adresatów serdecznych świątecznych życzeń. Organizatorzy apelują o bezpieczne włączenie się w akcję i stosowanie się do zasad sanitarnych.

       

      Oprócz przekazywania życzeń czy upominków kampania ta ma także kilka dodatkowych odsłon. Jedną z nich jest wsparcie lokalnej gastronomii i zachęcanie wrocławian do zamawiania wigilijnych i świątecznych potraw. Zamiast zwykłej krzątaniny oraz godzin spędzonych na zakupach, a później w kuchni wystarczy wybrać ulubioną restaurację, dla której takie wsparcie stanie się nieocenioną pomocą. WCRS za pomocą swoich mediów społecznościowych wskazuje kilka możliwych restauracji, liczących na pomoc wrocławian.

       

      Ponadto w przedświąteczny weekend (18–20 grudnia) WCRS zaprasza na świąteczną odsłonę swojego profilu na Facebooku. Cyklicznie będą się tam ukazywały posty zachęcające do przygotowań świątecznych. Będą przepisy na ozdoby choinkowe, wspólne kolędowanie i czytanie świątecznych opowieści. Poświętuj z nami święta!