• Nasza szkoła

    •  

        Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego to niewielka placówka licząca ok. 300 uczniów. Jej cechą charakterystyczną są małoliczne klasy, ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca współpracy i otwartość na indywidualne potrzeby dziecka

            Dużą zaletą naszej szkoły jest położenie wśród zieleni w spokojnej dzielnicy Wrocławia. Dzięki temu placówka ma do zaoferowania obok jasnych, czystych sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, wyremontowanej sali gimnastycznej i siłowni również bezpieczne boisko sportowe i ekologiczny plac zabaw.

            Nasi uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, opieką w świetlicy. Dzieci biorą udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, ale i usprawniających: korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, gimnastyce korekcyjnej.

           Szkoła jest otwarta na ideę integracji. Prowadzimy klasy integracyjneJesteśmy szkołą dla wszystkich - oferujemy bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych m. in. koła przedmiotowe, teatralne, muzyczne,  sportowe.

           Uczniowie osiągają sukcesy m.in. w sporcie, konkursach przedmiotowych. Zdobywają nagrody na festiwalach piosenki. Przedstawienia szkolnego koła teatralnego prezentowane są z dużym powodzeniem w sąsiednich parafiach, przedszkolach i Polskim Związku Żołnierzy A.K. Ponadto należymy do sieci wrocławskich szkół promujących zdrowie. Realizujemy liczne programy profilaktyczne i prozdrowotne. Organizujemy wypoczynek
     w czasie ferii zimowych,  a także wycieczki i zielone szkoły.

            W kalendarzu imprez szkolnych od wielu lat zapisujemy takie wydarzenia jak: „Pasowanie na ucznia”, „Mikołajki na sportowo”, Dzień Dziecka, Szkolny Koncert Kolęd, a także Jasełka, które wystawiane są dla społeczności lokalnej.

            Od 1999 r. szkoła nosi imię wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego. Z patronem wiążą się listopadowe uroczystości oraz Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, na który zapraszamy szkoły podstawowe.

          Najważniejszym dla nas jest to, aby wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele w naszej szkole czuli się dobrze.