Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego
E-mail szkoły: szkolapodstawowa8@gmail.com
Telefon: 071 798 68 66
Adres szkoły: ul. Kowalska 105
51-424 Wrocław
71 798 68 66