Nasza przytulna szkoła jest drugim domem dla naszych uczniów. Chcemy stworzyć każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju. Umożliwiamy uczniom zdobywanie umiejetności wykraczajacych poza plan nauczania. Dostosowujemy proces dydaktyczny do dynamicznie rozwijajacej się rzeczywistości.

Szkoła Podstawowa nr 8 to niewielka placówka, której cechą charakterystyczną są mało liczne klasy integracyjne, ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca współpracy oraz otwartość na indywidualne potrzeby dziecka. Najważniejsze dla nas jest to, aby wszyscy - uczniowie, rodzice, nauczyciele w naszej szkole czuli się dobrze.

Co integracja daje dzieciom: eliminuje izolację uczniów z niepełnosprawnością od uczniów sprawnych; daje możliwości wzajemnego uczenia się od siebie, swoich możliwości i ograniczeń, uczy wrażliwości i akceptacji, uczy współdziałania w grupie, odpowiedzialności za efekty wspólnej pracy, daje szansę uczenia się, dawania i przyjmowania pomocy, kształci kreatywność, przełamuje bariery niemożliwości w osiąganiu zamierzonych efektów, zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym pracę na poziomie odpowiadającym ich dążeniom i oczekiwaniom.

Szkoła Podstawowa nr 8 współpracuje z firmą 3M. Firma wspiera placówkę współfinansując sprzęt i przybory szkolne. Uczniowie i nauczyciele korzystają z rzutników mulitemedialnych zakupionych przez firmę 3M. Dodatkowo otrzymaliśmy 10 komputerów dzięki czemu w każdej klasie jest możliwość korzystania z dziennika elektronicznego. 3M nie zapomina o naszych małych sportowcach, otrzymaliśmy od firmy nowe piłki do siatkówki i piłki nożnej. Zwieńczeniem naszej współpracy jest remont sali lekcyjnej do przyrody. Sala, której może nam zazdrościć cały Wrocław.

Aktualności