• Zajęcia rewalidacyjne

    •  

     Zajęcia rewalidacyjne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia tego typu nie powinny mieć charakteru dydaktyczno-wyrównawczego, ale raczej kompensacyjny.
     Głównymi założeniami rewalidacji jest: -wspieranie dziecka poprzez wzmacnianie jego mocnych stron, -wspomaganie rozwoju, - usprawnianie zaburzonych funkcji.
     Nauczyciel rewalidacji powinien korzystać z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty. Obszarem do pracy są nie tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości. Zajęcia mają służyć ich rozwijaniu i wzmacnianiu, a także wykorzystywaniu ich przy kompensowaniu braków. Założeniem rewalidacji jest wypracowanie jak najlepszego funkcjonowania intelektualnego i społecznego ucznia. Dobre efekty przynosi także poszerzanie zakresu aktualnych umiejętności (tego co dziecko już potrafi).
     Zdjęcia jak pracujemy na zajęciach rewalidacji dostępne niebawem w albumie fotograficznym.