Zajęcia dodatkowe

Konsultacje psychologiczne

Zajęcia z psychologiem prowadzone są w dwóch obszarach: rozwojowym i naprawczym (korekcyjnym).  Sprostanie wyzwaniom, jakie przynosi współczesne życie jest właściwie niemożliwe bez wiedzy psychologicznej. Mówi się dzisiaj, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest nieustanna zmiana. A zatem radzenie sobie ze zmianami i kryzysami stanowi jedną z najcenniejszych życiowych umiejętności.
Zajęcia prowadzone przez psychologa mają na celu:

  • rozwiązywanie doraźnych problemów,
  • przezwyciężanie kryzysów rozwojowych,
  • panowanie nad stresem,
  • wykorzystywanie w pełni osobistych uzdolnień (określanie mocnych i słabych stron)
  • sprawniejsze funkcjonowanie w życiu, poprzez kształtowanie pozytywnego myślenia i optymistycznej postawy.
Sala: 18