Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

Odysejowy Zawrót Głowy - zaj. rozwijające kreatywność

Zajęcia rozwijające kreatywność służą stymulowaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych. Dają możliwość odbioru i tworzenia sztuki, nabywania praktycznych umiejętności, wyzwalają poczucie sprawstwa i pozwalają odnieść sukces, co jest niezwykle istotne w przypadku budowania poczucia własnej wartości. Wpływają na rozwój emocjonalny i fizyczny oraz ukierunkowują rozwój ucznia na działania celowe i pożyteczne, przydatne w przyszłości, które mają charakter pracy.