Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

KOŁO REDAKCYJNE

8 STRON Z ŻYCIA ÓSEMKI

Praca na zajęciach koła daje uczniom możliwość, między innymi, poznania różnych form pracy dziennikarskiej, poszukiwania wypowiedzi precyzyjnej, zwięzłej i zrozumiałej dla innych. Kształci także umiejętność pracy w grupie, wyrabia odpowiedzialność za słowo. Uczniowie dzięki pracy przy gazetce „8 stron z życia ósemki" doskonalą umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.