Zajęcia dodatkowe

KOŁO MAŁEGO CZYTELNIKA

Koło małego czytelnika

„Podróż w krainę baśni”

Koło jest przeznaczone dla uczniów klas młodszych, w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci w cotygodniowych zajęciach mają możliwość poznania ciekawej literatury, która ma wywoływać przyjemne skojarzenia, budzić i rozwijać zainteresowania czytelnicze oraz wzbogacać słownictwo. Treść utworów związana jest z formami ekspresji ( plastyczną, ruchową, muzyczną). Poprzez zabawy dramowe uczniowie mają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb: akceptacji, bycia zauważonym, doznania przeżycia sukcesu i podniesienia swojej wartości. Na zajęciach dzieci opowiadają, tworzą własne zakończenia utworów co daje im możliwość kształtowania umiejętności wyrażania myśli w formie zdania oraz rozwijania fantazji.  Pobudzani są do aktywności, odkrywania nowych umiejętności. Zajęcia dla urozmaicenia u dzieci doznań oraz stworzenia odpowiedniej atmosfery prowadzone są na przemian w klasie i bibliotece szkolnej. Zdjęcia z zajęć można oglądać w zakłądce ALBUM FOTOGRAFICZNY, w galerii TAK PRACUJEMY NA KOLE CZYTELNICZYM :-)

Prowadząca Grażyna Sikora