Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

Indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

 

To zajęcia dla dzieci podczas których główny nacisk kładziemy na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka. Dostosowujemy się do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Zajęcia grupowe dają możliwość kształtowania właściwych postaw i interakcji z innymi uczestnikami (poszanowania drugiego człowieka, akceptacji, lepszego rozumienia innych, itp.), i w konsekwencji przeniesienia nabytych umiejętności do codzienności. Pozwalają w sposób bardziej spontaniczny wyrażać uczucia, pokazują inne, bardziej pożądane sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Przyjrzeć się swoim odczuciom i zachowaniom innym. Wyciszają nadmiernie aktywny układ nerwowy dziecka, rozładowują nagromadzone napięcie wywołane różnymi przykrymi dla dziecka sytuacjami. Dają sposobność odreagowania problemów oraz omówienia ich z terapeutą.
Rozwijają mocne strony w oparciu które uczestnik buduje pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia dają możliwość zdobywania doświadczeń i wiedzy. Uczymy poprzez działanie, gdzie dziecko wyraża się poprzez własna aktywność. Wspomagamy procesy uczenia się, zapamiętywania. Oddziaływania te wspierają dziecko na obecnym poziomie edukacji.

Sala: 26