Zajęcia dodatkowe

KOŁO ARTYSTYCZNE

MAŁY ARTYSTA

Cele edukacji artystyczne:

 • stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego twórczego myślenia
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych
 • kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej, samodzielności, autentyczności
 • rozwijanie sprawności manualnej uczniów
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażania własnych przeżyć i przedstawienia określonych treści
 • poznanie sylwetek i twórczości słynnych malarzy (artystów) na przełomie dziejów
 • rozwijanie zainteresowań historią sztuki m.in. – malarstwem, rzeźbą, architekturą
 • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach
 • uczestniczenie w plastycznych konkursach szkolnych
 • reprezentowanie szkoły na gminnych konkursach plastycznych
 • dbanie o estetykę szkoły
 • organizowanie wystaw prac uczestników koła