Odyseja Umysłu

2017/2018 ODYSEJOWY ZAWRÓT GŁOWY

W tym roku szkolnym uczniowie klas trzecich biorą udział w zajęciach rozwijających kreatywność, logiczne i krytyczne myślenie - Odysejowy Zawrót Głowy ;-)

Zajęcia prowadzone są przez trenera Odysei Umysłu, panią Katarzynę Stąpor - Rak