Zajęcia dodatkowe

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zdrowe, prawidłowo rozwijające się niemowlę wyposażone jest w "narzędzia" już od urodzenia służące komunikacji: umiejetność skupiania wzroku na twarzy dorosłego, płacz, uśmiech, później głużenie, gaworzenie. Brak zdolności komunikacji, sygnalizowania swoich potrzeb, mogą być sygnałem zaburzeń w rozwoju dziecka.  Nieprawidłowa, niewyraźna wymowa, ubogi zasób słownictwa - to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. 

Terapia logopedyczna  obejmuje:

1. Wczesną interwencję logopedyczną

2. Terapię opóźnionego rozwoju mowy

3. Usuwanie wad wymowy - nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna

4. Terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy

5. Terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących

6. Terapię zaburzeń mowy:

    • u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
    • u dzieci z niepełnosprawnścią intelektualną
    • u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja)