Nawigacja

DOKUMENTY

PROFIL SZKOŁY

 

 

 

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego to niewielka placówka licząca ok. 200 uczniów. Jej cechą charakterystyczną są małoliczne klasy, ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca współpracy i otwartość na indywidualne potrzeby dziecka

     Program wychowawczy szkoły, który powstał w wyniku współpracy uczniów, nauczycieli
i rodziców, zakłada wychowanie dziecka radosnego, zdrowego, wykazującego inicjatywę
i zaangażowanie na drodze do własnego rozwoju.

     Dużą zaletą szkoły jest położenie wśród zieleni w spokojnej dzielnicy Wrocławia. Dzięki temu placówka ma do zaoferowania obok jasnych, czystych sal lekcyjnych, pracowni komputerowej i siłowni również bezpieczne boiska sportowe i ekologiczny plac zabaw.

     Wychowankowie objęci są opieką pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, opieką w świetlicy. Dzieci biorą udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania, ale
i usprawniających: korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych, gimnastyce korekcyjnej.

     Szkoła jest otwarta na ideę integracji. Prowadzimy klasy integracyjne.
Jesteśmy szkołą dla wszystkich - oferujemy bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych
m. in. koła przedmiotowe, teatralne, turystyczne, plastyczne, muzyczne,  sportowe.

     Uczniowie osiągają sukcesy m.in. w sporcie, konkursach przedmiotowych. Zdobywają nagrody na festiwalach piosenki. Przedstawienia szkolnego koła teatralnego prezentowane są z dużym powodzeniem w sąsiednich parafiach, przedszkolach i Polskim Związku Żołnierzy A.K.

     Należymy do sieci wrocławskich szkół promujących zdrowie. Realizujemy liczne programy profilaktyczne i prozdrowotne. Organizujemy wypoczynek w czasie ferii zimowych,  a także wycieczki sobotnie i zielone szkoły.

     W kalendarzu imprez szkolnych od wielu lat zapisujemy takie wydarzenia jak: „Pasowanie na ucznia”, „Szkolne Święto Talentów”, Dzień Dziecka - "Dziecięcy Zawrót Głowy", Lekkoatletyczne Igrzyska Ósemki, Szkolny Konkurs Kolęd, a także Jasełka,
które wystawiane są dla społeczności lokalnej.

     Od 1999 r. szkoła nosi imię wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego. Z patronem wiążą się listopadowe uroczystości oraz „Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej”,
na który zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja.

     Najważniejszym dla nas jest to, aby wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele w naszej szkole czuli się dobrze.